วันต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอบอุ่น พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา ณ หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง