การอบรมหลักสูตรสาธิต ROBBO Finland

วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 นายบัญชา หวานใจ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ มหาสวัสดิ์ ครูเเผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เเละนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสาธิต ROBBO Finland เพื่อเข้าร่วมประกวดโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ การเขียนโปรเเกรมสร้างสรรค์หุ่นยนต์เเละปัญญาประดิษฐ์สากล ปีที่ 8 ณ ห้องประชุมศูนย์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี